'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 253447000
kotimaa Luxemburg
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi kn /
äänimerkki LXKX
PxL 100m x 20m
syväys 4.5m
määränpää BRSSZ
arvioitu saapuminen 2021-09-20 08:00:25
viimeinen signaali (UTC) -
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista