'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 305774000
kotimaa Antigua ja Barbuda
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 0.00kn / 45.00
äänimerkki V2QI9
PxL 131m x 17m
syväys 7.3m
määränpää LVLPX
arvioitu saapuminen 2021-08-04 20:00:27
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:00
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista