'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211693490
kotimaa Saksa
tyyppi hinaaja
nopeus / kurssi 1.00kn / 151.00
äänimerkki DFCT2
PxL 21m x 9m
syväys 2.2m
määränpää ROSTOCK
arvioitu saapuminen 2020-06-27 18:00:29
viimeinen signaali (UTC) 19/01/2019 - 16:52:14
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista