'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 257401000
kotimaa Norja
tyyppi tankkilaiva
nopeus / kurssi 3.00kn / 54.00
äänimerkki LAJQ5
PxL 183m x 32m
syväys 8.0m
määränpää BEIRA
arvioitu saapuminen 2020-04-14 00:00:00
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:11
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista