'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 314319000
kotimaa Barbados
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 11.00kn / 344.00
äänimerkki 8PWQ
PxL 85m x 16m
syväys 4.8m
määränpää DUSAVIK
arvioitu saapuminen 2020-08-05 18:00:10
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:29:48
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista