'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 244790370
kotimaa Alankomaat
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 9.00kn / 254.00
äänimerkki PCEI
PxL 89m x 13m
syväys 5.3m
määränpää IPSWICH
arvioitu saapuminen 2021-03-01 04:00:52
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 09:06:16
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista