'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211290330
kotimaa Saksa
tyyppi tankkilaiva
nopeus / kurssi kn /
äänimerkki DA6862
PxL 85m x 10m
syväys 2.7m
määränpää HOCHBRUCKE BRUNSBUTT
arvioitu saapuminen 2020-02-26 15:23:13
viimeinen signaali (UTC) -
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista