'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 219013964
kotimaa Tanska
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi 1.00kn / 356.00
äänimerkki OWHZ
PxL 32m x 8m
syväys 0.0m
määränpää SVENDBORG
arvioitu saapuminen 2021-05-04 20:00:56
viimeinen signaali (UTC) 22/01/2019 - 14:45:50
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista