'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211366340
kotimaa Saksa
tyyppi hinaaja
nopeus / kurssi 0.00kn / 266.00
äänimerkki DPUQ
PxL 33m x 10m
syväys 4.7m
määränpää DEREN
arvioitu saapuminen 2022-11-26 07:30:05
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:27:58
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista