'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 215371000
kotimaa Malta
tyyppi tankkilaiva
nopeus / kurssi kn /
äänimerkki 9HA2711
PxL 170m x 26m
syväys 11.0m
määränpää ISTANBUL
arvioitu saapuminen 2019-04-25 16:00:57
viimeinen signaali (UTC) -
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista