'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211235220
kotimaa Saksa
tyyppi meripelastus
nopeus / kurssi 0.00kn / 0.00
äänimerkki DBBR
PxL 23m x 6m
syväys 1.6m
määränpää NORDSTRAND
arvioitu saapuminen 2024-02-21 19:00:42
viimeinen signaali (UTC) 24/01/2019 - 03:24:25
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista