'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211386450
kotimaa Saksa
tyyppi sotilas
nopeus / kurssi 0.00kn / 339.00
äänimerkki DBGY
PxL 66m x 10m
syväys 0.0m
määränpää ON PATROL
arvioitu saapuminen 2020-08-31 06:00:58
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:10:47
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si