'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211519320
kotimaa Saksa
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi 0.00kn / 0.00
äänimerkki DD5768
PxL 80m x 10m
syväys 0.1m
määränpää A NACH B
arvioitu saapuminen 2024-01-01 00:00:59
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:22
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si