'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211748000
kotimaa Saksa
tyyppi purjealus
nopeus / kurssi 0.00kn / 312.00
äänimerkki DMMF
PxL 36m x 5m
syväys 2.6m
määränpää BALTIC
arvioitu saapuminen 0000-00-00 00:00:00
viimeinen signaali (UTC) 22/01/2019 - 11:52:13
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista