'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 255804890
kotimaa Portugali
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi 15.00kn / 339.00
äänimerkki CQLF
PxL 162m x 28m
syväys 8.8m
määränpää ALGECIRAS
arvioitu saapuminen 2021-03-04 17:00:30
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 16:49:25
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista