'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211496590
kotimaa Saksa
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi kn /
äänimerkki DB6186@
PxL 11m x 4m
syväys 2.2m
määränpää
arvioitu saapuminen 2014-09-01 11:51:04
viimeinen signaali (UTC) -
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista