'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 257341000
kotimaa Norja
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi 2.00kn / 345.00
äänimerkki LAFS8
PxL 116m x 22m
syväys 5.9m
määränpää AYATSIL-B
arvioitu saapuminen 2020-02-25 02:00:59
viimeinen signaali (UTC) 21/01/2019 - 21:59:44
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista