'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 304010658
kotimaa Antigua ja Barbuda
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 0.00kn / 236.00
äänimerkki V2VI
PxL 85m x 13m
syväys 4.6m
määränpää GBNHO
arvioitu saapuminen 2020-07-10 21:00:49
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:58
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista