'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 305648000
kotimaa Antigua ja Barbuda
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 0.00kn / 142.00
äänimerkki V2FE2
PxL 152m x 23m
syväys 6.1m
määränpää NLRTM
arvioitu saapuminen 2021-05-17 16:00:49
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:29:32
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista