'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 255804890
kotimaa Portugali
tyyppi tankkilaiva
nopeus / kurssi 15.00kn / 339.00
äänimerkki CQLF
PxL 162m x 28m
syväys 8.3m
määränpää TERNEUZEN
arvioitu saapuminen 2020-11-25 23:30:25
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 16:49:25
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista