'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211236290
kotimaa Saksa
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi 0.00kn / 17.00
äänimerkki DNBQ
PxL 50m x 8m
syväys 2.0m
määränpää BREMERHAVEN
arvioitu saapuminen 2022-11-16 13:00:14
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:13
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista