'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 246832000
kotimaa Alankomaat
tyyppi hinaaja
nopeus / kurssi 7.00kn / 238.00
äänimerkki PGSV
PxL 25m x 7m
syväys 2.8m
määränpää LUBMIN
arvioitu saapuminen 2020-12-20 15:00:20
viimeinen signaali (UTC) 24/01/2019 - 11:42:52
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si