'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 245108000
kotimaa Alankomaat
tyyppi purjealus
nopeus / kurssi 0.00kn / 133.00
äänimerkki PHVY
PxL 37m x 6m
syväys 2.3m
määränpää KAMPEN
arvioitu saapuminen 2021-09-14 17:00:52
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:25:26
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista