'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 266463000
kotimaa Ruotsi
tyyppi tankkilaiva
nopeus / kurssi 12.00kn / 242.00
äänimerkki SGTE
PxL 150m x 23m
syväys 6.0m
määränpää NO KAR
arvioitu saapuminen 2020-06-02 18:00:27
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 21:02:18
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista