'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 253447000
kotimaa Luxemburg
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi kn /
äänimerkki LXKX
PxL 100m x 20m
syväys 4.0m
määränpää PT LIS
arvioitu saapuminen 2022-07-24 15:00:56
viimeinen signaali (UTC) -
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista