'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 305094000
kotimaa Antigua ja Barbuda
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 6.00kn / 197.00
äänimerkki V2CS5
PxL 82m x 11m
syväys 4.3m
määränpää GBKEA
arvioitu saapuminen 2020-07-06 10:00:40
viimeinen signaali (UTC) 22/01/2019 - 06:50:22
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista
valokuvista