'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 244820666
kotimaa Alankomaat
tyyppi hinaaja
nopeus / kurssi 0.00kn / 315.00
äänimerkki PDCT
PxL 68m x 15m
syväys 4.6m
määränpää BEVERWIJK
arvioitu saapuminen 2020-10-16 07:00:03
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:14
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista