'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 211157880
kotimaa Saksa
tyyppi purjealus
nopeus / kurssi 0.00kn / 117.00
äänimerkki DB3748
PxL 34m x 10m
syväys 2.6m
määränpää WISMAR
arvioitu saapuminen 2021-10-27 17:00:57
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:26:59
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista