'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 412011111
kotimaa Kiina
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi kn /
äänimerkki BNEQ
PxL 156m x 17m
syväys 0.0m
määränpää H
arvioitu saapuminen 2019-02-28 00:00:00
viimeinen signaali (UTC) -
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista
valokuvista