'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 244780387
kotimaa Alankomaat
tyyppi tuntematon
nopeus / kurssi 0.00kn / 182.00
äänimerkki PA3160
PxL 86m x 12m
syväys 0.4m
määränpää HB.
arvioitu saapuminen 0000-00-00 00:00:00
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:28:29
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si
kuvat
valokuvista
valokuvista