'

Havn „Lassan Peenestrom“

8 3 0 5

Her kan du laste ned et komplett pdf dataark om „Lassan Peenestrom“. Etter nedlasting vil du få anledning til å printe ut og bruke det på din neste seiltur.

Egentlig, havnedata pdf viker ikke korrekt. Vi arbeider med å løse problemet, Mange takk!