'

Opis mariny

Cechy wyróżniające mariny

Maks. długość łodzi 14.99 m
Miejsca do cumowania 75
Maks. zanurzenie 5.00 m
Liczba mol dla gości 10
Typ miejsc do cumowania ?
Podziemny ?
pas wiatrochronny [wiatrochron] ?
Godziny pracy ?

Wejście do portu

Brak dostępnych danych.

Niebezpieczeństwa

Brak dostępnych danych.

Oznakowanie świetlne

Brak dostępnych danych.

Dodatkowe informacje

Brak dostępnych danych.