'

Ship "% s"

laivan tiedot
DSC/MMSI 244810323
kotimaa Alankomaat
tyyppi rahtilaiva
nopeus / kurssi 0.00kn / 59.00
äänimerkki PCWW
PxL 119m x 15m
syväys 4.5m
määränpää HANOYTANGEN
arvioitu saapuminen 2019-12-08 13:00:06
AIS asema Portmaps - SVB
viimeinen signaali (UTC) 25/01/2019 - 23:27:51
Jos et alustasi seurattavan, niin ole hyvä Ota yhteys meihin ja estääksesi pääsyn lähetä meille MMSI:si